Badania lekarskie w Diagnostix

lek. Sebastian Dominiak
specjalista medycyny sportowej i chorób wewnętrznych

Zapisy pod numerem telefonu 661480444

Koszt wizyty: 50zł

Zakres badań i konsultacji:
- ocena zdolności do bezpiecznego udziału w treningach sportowych i zawodach
- wydawanie opinii dla zawodników
- elektrokardiografia spoczynkowa
- echokardiografia
- diagnostyka zaburzeń rytmu serca u sportowców
- optymalizacja leczenia chorób przewlekłych u zawodników
- konsultacje suplementów i leków dla sportowców (kodeks antydopingowy, WADA)
- wspieranie zdolności wysiłkowych zawodnika

ZALECAMY aby każda osoba po 35 roku życia podejmująca trening sportowy powinna przejść kompleksową diagnostykę stanu układu krążenia, obejmującą wysiłkową ocenę elektrokardiograficzną.

Badania zawodników
Badanie kończy się uzyskaniem zaświadczenia lub wpisu do karty zawodnika.